OGY - A törvényhozás garanciákat épített az államfő által kifogásolt egészségügyi csomagba

    Budapest, 2016. december 12., hétfő (MTI) - Garanciális szabályokkal kiegészítve fogadta el az Országgyűlés kilenc egészségügyi tárgyú jogszabály módosítását, amelyet Áder János államfő a gyógyszerforgalmazási törvény megváltoztatása miatt megfontolásra a közelmúltban visszaküldött a Háznak.
hirdetés
    A törvény kimondja, hogy visszavonják a működési engedélyét annak a gyógyszertárnak, amelynek megszűnik a társadalombiztosítási ártámogatási szerződése.

    A köztársasági elnök a gyógyszertárak ellenőrzését érintő passzust sérelmezte, amely szerint az ellenőrző szerv bármely helyszínt átkutathat, oda önhatalmúlag, a tulajdonos vagy az ott tartózkodók akarata ellenére beléphet, lezárt helyiséget felnyithat. Áder János úgy értékelte, ezen előírás széles körű, az állampolgárok alaptörvényben foglalt jogait is érintő jogosítványokat ad az egészségügyi államigazgatási szervnek, ugyanakkor nem tartalmaz garanciákat arra, hogy az alkalmas a cél elérésére és azzal arányos is.

    A Ház ezért úgy módosított - az eredetileg november közepén az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére elfogadott - jogszabálycsomagon, hogy a gyógyszertárak ilyen jellegű ellenőrzése csak ügyészi jóváhagyás esetén történhet meg.

    Emellett rögzítették az ügyfél és az ügyvéd közti kommunikáció sérthetetlenségét is. A változtatás azt is kimondja, hogy az ellenőrzést végző szerv kizárólag annak vizsgálatára jogosult, hogy megállapítsa, a gyógyszertár megfelel-e a létesítési és működési engedélyéhez szükséges feltételeknek.

    A köztársasági elnök kifogásai által nem érintett változásokkal a tisztifőorvos járványügyi jogköreinek erősítéséről, a leletkiadás rendjéről és új pszichoaktív anyagok kábítószerré minősítéséről is döntöttek a képviselők.

    A Ház 149 igen, 29 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett lehetőséget teremtett arra, hogy az országos tisztifőorvos közvetlen, országos szinten egységesen végrehajtandó intézkedéseket rendeljen el. Ezt egy esetleges járványveszély kockázatainak minimálisra csökkentésével és a hazai járványügyi biztonság változatlan fenntartásával indokolták.

    Szabályozták azt is, hogy az egészségügyért felelős miniszter jogosult az egy megyét érintő egészségügyi válsághelyzet kihirdetésére. Ezzel lehetővé válik az egészségügyi válsághelyzet és vészhelyzeti ellátás részletes finanszírozási szabályainak megalkotása, rendeletalkotás az egészségügyi intézmények különböző terrorfokozatokhoz illeszkedő tevékenységére vonatkozóan, továbbá az egészségfejlesztési irodák finanszírozására vonatkozó részletszabályok megalkotása.

    Egyértelműsítették az egészségügyi szolgáltatók számára a leletkiadás szabályait annak érdekében, hogy a beteg szabályozott módon - minden intézményben ugyanolyan eljárással - ismerhesse meg az egyes vizsgálatok, beavatkozások eredményeit.

    A módosítás szerint az elektronikus cigaretták, utántöltő flakonok és az úgynevezett dohányzást imitáló elektronikus eszközök gyártói és importőrei a forgalomba hozatali bejelentés fenntartásáért évente szolgáltatási díjat fizetnek, amelynek mértékét rendeletben határozzák meg.

    Emellett 13 új pszichoaktív anyag esik szigorúbb - a kábítószerekkel egyező - elbírálás alá.

    A törvény szerint a jövőben megtérítik a korai fejlesztésben részt vevő családok utazási terheit, továbbá mentesítik a kötelező kamarai tagság alól a Magyarországon tanuló, de itt egészségügyi tevékenységet nem végző külföldieket.