OGY - Krónika 11. rész (ÁSZ-beszámoló)

    Budapest, 2020. július 2., csütörtök (MTI) - Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2019-es szakmai tevékenységéről és az intézmény működéséről szóló beszámolóról folytatott vitát csütörtökön az Országgyűlés. A számvevőszék tavaly több mint 60 százalékkal több szervezetet ellenőrzött a megelőző évhez képest - közölte az ÁSZ elnöke.
hirdetés
    Domokos: több mint 60 százalékkal nőtt az ÁSZ által ellenőrzött szervezetek száma 2019-ben Expozéjában a számvevőszék elnöke, Domokos László hangsúlyozta, hogy különleges jogrendben az alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel, ezért az Állami Számvevőszék a jogállami kereteknek megfelelően az egészségügyi veszélyhelyzetben is végezte a törvényekben meghatározott feladatait. Elmondta, hogy biztosították az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerepét, hozzájárulva ezzel a jogállami keretek fenntartásához a közpénzügyekben. Domokos László leszögezte: Magyarország alaptörvénye, annak közpénzügyi fejezete, valamint az alaptörvény ezen rendelkezéseit érvényesítő törvények 2019-ben is megfelelő keretet biztosítottak a közpénzügyi elszámoltatás magyarországi rendszeréhez. Az Állami Számvevőszék legfőbb alkotmányos küldetése, hogy támogassa az alaptörvény közpénzügyi fejezetében lefektetett elvárások gyakorlati érvényesülését és fejlesztését. Mindebből egyenesen következik, hogy a számvevőszék az alaptörvényben definiált közpénzügyi garantőr szervezet, amelynek célja nem a hibakeresés vagy az elmarasztalás, hanem a közpénzügyek jó irányba terelése, a pozitív változások elindítása és fenntartása - közölte Domokos László. A szervezet céljának nevezte, hogy - az ellenőrzések mellett, valamint azoktól elválasztva - széles körű oktató tevékenységgel, támogató öntesztekkel, továbbá elemzésekkel, tanulmányokkal, véleményalkotással és javaslatokkal átláthatóbbá és eredményesebbé tegye a közpénzek felhasználását, illetve hozzájáruljanak a közszolgáltatásokat biztosító intézmények és rendszerek hatékony, a közjót szolgáló működéséhez. Az elmúlt 10 esztendőben az Állami Számvevőszék teljes szervezeti és módszertani megújulást hajtott végre. Ennek egyik legérzékelhetőbb eredménye, hogy az ÁSZ 2019-ben több mint 60 százalékkal, több mint 1360-ra növelte az ellenőrzött szervezetek számát a megelőző évhez képest - mondta. Felhívta a figyelmet, hogy a 2019-ben nyilvánosságra hozott 254 számvevőszéki jelentés mellett az ÁSZ elemzői tavaly minden korábbinál több, 32 elemzést készítettek. Az elnök hangsúlyozta, hogy 2019-ben az ÁSZ széleskörű ellenőrzési és tanácsadó tevékenysége öt nagy fókuszterületre irányult. Az első a költségvetési és makrogazdasági folyamatok elemzése és értékelése, amely 2019-ben is nagy hangsúlyt kapott az Állami Számvevőszék tevékenységében. A második csoportba tartoznak a számviteli rend ellenőrzésének tapasztalatai, ugyanis a szabályszerű gazdálkodás és működés, a zökkenőmentes feladatellátás alapvető feltétele a számviteli rendezettség - húzta alá. A harmadik a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás és a pénzügyi gazdálkodás ellenőrzése. Ennek keretében az ÁSZ 2019-ben közel 800 önkormányzat ellenőrzését végezte el. A negyedik terület a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító integritásszemlélet fejlesztéséért, megszilárdításáért végzett tevékenység. Ezzel kapcsolatban Domokos László kiemelte: a korrupciómegelőzés egyik speciális területe a politikai pártok gazdálkodására, valamint a kampányfinanszírozásra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése, illetve azok ellenőrzése. Mint mondta: alapvető jogállami érdek és a közpénzeket érintő korrupció elleni védettség érdeke, hogy a döntő mértékben közpénzekből gazdálkodó pártok szabályszerűen, elszámoltathatóan és átláthatóan gazdálkodjanak az adófizetőktől és a támogatóiktól kapott pénzekkel. Az ötödik területet 2019-ben a teljesítményellenőrzések jelentették, amelyek esetében a számvevőszék kiemelt hangsúlyt helyezett arra, hogy az ellenőrzött intézkedések társadalmi hatásosságát is mérje. A közpénzek eredményes felhasználásának tényleges mércéje ugyanis leginkább az, hogy az érintettek mennyire elégedettek a megtett intézkedésekkel - szögezte le Domokos László. Az elnök arra is kitért, hogy idén 150 éve kezdte meg működését az első önálló magyar Állami Számvevőszék, illetve 30 éve, 1990. január 1-jén újraindult a független számvevőszéki ellenőrzés Magyarországon. Hozzátette, hogy néhány hét múlva nyugdíjba vonul Warvasovszky Tihamér alelnök, miután júliusban betölti 70. életévét. Az ÁSZ elnöke kiemelte: a 2019. év eredményei, illetve a fejlesztéseik irányai is azt igazolják, hogy az Állami Számvevőszék 2019-ben is nagy hatékonysággal és eredményesen látta el a közpénzek és a közvagyon ellenőrzésével kapcsolatos feladatait.